Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:

• trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje, (panj mora bit kompleten z opremo – satniki, testni vložki- to naj napiše na vlogo, če ne bo navedeno na računu)
• tri čebelje družine,
• posode za med, ki ustrezajo za skladiščenje hrane,
• točila za med.

Stopnja sofinanciranja

Čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme, vendar ne več kot 1000 eurov. Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2014–2016, če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme.

Pogoji za pomoč čebelarjem začetnikom

Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja nakupa kompleta čebelarske opreme uredbe, če:
• je prvič vpisan v register čebelnjakov v letu pred objavo ali v letu objave javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom,
• je ob oddaji vloge star najmanj 15 let,
• ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,
• je pred oddajo vloge pridobil certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opravil najmanj 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu oz. ČZS,
• se je udeležil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (VF NVI)
• v preteklem programskem letu 2013 ni prejel sredstev v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem.
• Čebelar začetnik, ki je prejel sredstva za sofinanciranje nakupa kompleta čebelarske opreme, mora to opremo uporabljati še najmanj pet let po prejetju teh sredstev.